Details:

Name City Unity College Nicosia Phone +35722332333 Email seminars@cityu.ac.cy

Πρόληψη και Αντιμετώπιση Απωλειών στα Καταστήματα Λιανικής Πώλησης

Το πρόβλημα των απωλειών λόγω κλοπής σε καταστήματα λιανικής πώλησης αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις ΗΠΑ μόνο για το 2015 η αξία των κλεμμένων εμπορευμάτων από καταστήματα ανήλθε σε 32 δισεκατομμύρια δολάρια γεγονός το οποίο αναγκάζει συνεχώς τα καταστήματα, τα εμπορικά κέντρα αλλά και τις μεγάλες μάρκες (brands) να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους διαρκώς ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επαγρύπνηση και πρόληψη αντίστοιχων φαινομένων.

Αξίζει να σημειωθεί στην επιστήμη της εγκληματολογίας, οι κλοπές εμπορευμάτων από καταστήματα ανήκουν στο πεδίο της χαμηλής εγκληματικότητας (Low Crime) σε αντίθεση με κλοπές εμπορευμάτων από αποθήκες και χώρους παραγωγής.

Επίσης το νομικό πλαίσιο το οποίο συνδέεται με την συγκεκριμένης μορφής εγκληματικότητα είναι περισσότερο προς όφελος του δράστη και λιγότερο του καταστήματος. Πολλές φορές μάλιστα και σε περιπτώσεις κλοπών καταστημάτων τίθεται θέμα «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» αλλά και ηθικών ζητημάτων ιδίως αν ο δράστης αποτελεί άτομο που ανήκει σε κάποια μειονότητα ή είναι ΑμΕΑ.
Επιπλέον με την σύγχρονη χρήση της τεχνολογίας και της διάδοσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης η συμπεριφορά κάποιου υπαλλήλου έναντι του δράστη μίας κλοπής μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις δημοσιότητας, κυρίως ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του.

Το Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Πρόληψη Απωλειών στα Καταστήματα Λιανικής Πώλησης αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στις προστατευτικές λειτουργίες που εκθέτουν το όργανο ασφαλείας ή και τον όποιο εργαζόμενο σε φυσικούς κινδύνους και την νομική ευθύνη για θέματα ασφάλειας στον τομέα τού λιανικού εμπορίου. Σύμφωνα με έρευνα, οι λιανοπωλητές έχασαν κατά μέσο όρο 1,5% των αποθεμάτων και αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες «συρρίκνωση». Η επαγγελματική εκπαίδευση πρόληψης των απώλειών βοηθά τους λιανοπωλητές όλων των μεγεθών να αποφεύγουν τις απώλειες των αποθεμάτων τους, μειώνοντας τις κλοπές (shoplifting) από πελάτες αλλά και τις εσωτερικές κλοπές, καθώς και τη μείωση των λαθών που οφείλονται σε διοικητικούς παράγοντες και σε λάθη προμηθευτών.

Το Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Πρόληψη Απωλειών στα Καταστήματα Λιανικής Πώλησης στοχεύει όπως το προσωπικό της επιχείρησης αλλά και το προσωπικό ασφαλείας, να αναγνωρίζει τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία του και να μπορεί εφαρμόζοντας τις καλύτερες πρακτικές να τους προλαμβάνει, όπως επίσης να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και με το μικρότερο δυνατό κόστος καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αναλυτικότερα οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • Κατανόηση των παραμέτρων που συνθέτουν το φαινόμενο της απώλειας λόγω κλοπής σε καταστήματα λιανικής
  • Την ανάγκη να υπάρξει σχεδιασμός σε επίπεδο πολιτικών ασφάλειας στα καταστήματα λιανικής για την αποτελεσματική πρόληψη του κινδύνου και την μείωση της πιθανότητας κλοπών
  • Πρωτόκολλο ενεργειών αντιμετώπισης και ανταπόκρισης όταν εκδηλώνεται το φαινόμενο της κλοπής
  • Οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφερθούν κατά την διάρκεια της κλοπής έτσι ώστε να μειωθούν ανεπιθύμητες ενέργειες και συνέπειες εις βάρος τουκαταστήματος.
  • Η διοίκηση και το προσωπικό να ενεργοποιήσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για την ουσιαστική και ψυχολογική τους ασφάλεια.
  • Εντοπισμό, αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων σύμφωνα με την φύση της εργασίας και τις ιδιαιτερότητες των χώρων
  • Λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του χώρου
  • Διαχείριση εικόνας και φήμης στην Κοινή Γνώμη και τους καταναλωτές