Δίπλωμα στη Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου (CityU)

 

Αυτό το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί – πιστοποιηθεί από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

   

Το πρόγραμμα Retail  & Merchandising Management έει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους αποφοίτους για το μέλλον τους στην απασχόληση σε καταστήματα.

Οι απόφοιτοι του κλάδου αυτού θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε όλες τις σύγχρονες ανάγκες λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας, τις προσφορές, τους ανθρώπινους πόρους, τη λογιστική, την αγορά, και προώθησης.

Μπορούν επίσης να ακονίσουν τις δεξιότητές τους στην αναλυτική αιτιολογία, την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, και την διατύπωση προφορικών  και γραπτών  ανακοινώσεων.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές με μια ευρεία γνώση των βασικών χαρακτηριστικών των επιχειρηματικών οργανώσεων, να παρουσιάσει την τρέχουσα συνολική ανάλυση της θεωρίας και των πρακτικών διαχείρισης και για την προώθηση των φοιτητών κατανόησης με εφαρμογή καινοτόμων μάθηση και τη διδασκαλία πρακτικών.

 
Στόχοι του προγράμματος
Το Δίπλωμα στη Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου στοχεύει να:
 • Προετοιμάσει τους αποφοίτους να αναλάβουν ηγετικές θέσεις σε μικρές, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις της λιανικής βιομηχανίας όπως: εκπαιδευόμενοι διευθυντές καταστήματος, υπεύθυνοι τμήματος αγορών, υπεύθυνοι οπτικής ανάδειξης προϊόντων κ.α.
 • Παρέχει στους απόφοιτους θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτική εξάσκηση για την ομαλή προσαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Εξετάσει σε βάθος τους διάφορους τομείς του λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τιμολόγησης, κ.α.
 • Βοηθήσει τους αποφοίτους να αναπτύξουν προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αξίες απαραίτητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.
Κύριες Θεματικές Ενότητες
 • Εισαγωγή στις λειτουργιές του Λιανικού εμπορίου
 • Οπτική ανάδειξη προϊόντων
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου
 • Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου
 • Προώθηση και Διαφήμιση Μόδας
 • Κατηγοριοποίηση προϊόντων λιανικού εμπορίου
 • Θεωρίες αγορών
 • Ερεύνα μάρκετινγκ
 • Εξυπηρέτηση πελατών
Μαθήματα
1st Year – 1st Semester (6 ECTS each course – Total 30 ECTS)

Required

CENG-100    English Composition

Course Description This course aims at giving students the opportunity to develop creative writing skills on a mature level, emphasizing the literary effects of language. The program will provide work on writing letters, memoranda reports, resumes and personal essays and research papers.

CRMM-100   Introduction to Retail Operations

Course Description This course examines various new developments in retailing and the application of operations management principles to these developments.  Topics that will be discussed include: responsive supply chains, store execution, assortment planning, pricing, online retailing, sustainability, retailing in emerging markets, use of technology such as RFID, and the link between inventory and financial performance.

This course will be useful for students in two ways. First, because retailers play a dominant role in many supply chains, it is not only important for retailers but also for manufacturers and distributors to understand the retail processes and their consequences on the total supply chain.

Secondly, the problems faced by retailers (data availability, reducing leadtimes, complexity, etc.) are shared by many other firms in the supply chain. As such, these problems are very generic and the knowledge obtained via this course can thus be applied in a variety of industries. The course makes use of case studies, research articles and newspaper articles.

CRMM-101   Visual Merchandising I

Course Description  This course in an introduction to various techniques used by retailers in the merchandising and displaying of goods. Analysis of different approaches and methods for effectiveness in actual retail settings. Includes display principles of balance, color and focal point statements.  It will provide students with the knowledge and skills required to display merchandise effectively. Focus is on selling power of goods. 

CECO-090   Principles of Economics

Course Description  The aim of this course is to demonstrate the ways that businesses use economics as a basis for their everyday decision making in different industrial domains and across national and international borders. Students will become aware of how to solve economic problems in different contexts by breaking it down to its smaller constituent parts.

CMAT-101    Merchandising Mathematics

Course Description  This course introduces students to the essential principles and techniques of merchandising mathematics, and explains how to apply them in solving everyday retail merchandising problems. Clear and concise explanations of key concepts, followed by problems, case studies, spreadsheets, and summary problems using realistic industry figures are covered. Students will learn to use analytic skills, and link content to realistic retail challenges with focused and extended discussions on profitability measures and assortment planning.

  1st Year – 2nd Semester  (6 ECTS each course – Total 30 ECTS)

CENG-200   Advanced English Writing

Course Description  The main aim of this course is to help students develop an appreciation in literature and practice writing critical and argumentative essays on various topics. It also aims at training students to become comparatively proficient in academic writing; that is the use of references, quotations, footnotes, bibliography etc.

CACC-100     Accounting I

Course Description  The aim of this course is to explore accounting as an indispensable part of business activities from different industrial domains and as a basis, upon which important decisions are planned, analyzed and implemented. Students will become familiar with a number of fundamental entities in accounting such as managers, investors and creditors.

CRMM-110   Visual Merchandising II

Course Description  This course provides students knowledge and training in visual merchandising and promotion within the context of the fashion industry.  Creative opportunities are provided to develop skills through the application of display and other promotional merchandise activities.  Case study analysis and visual projects are the major methods undertaken to solve problems.

CRMM-112   Supply Chain Management

Course Description  This course focuses on management and improvement of supply chain processes and performance. It will be valuable for students who would like to pursue a career in consulting or take a position in operations, marketing or finance functions in a manufacturing or distribution firm. We explore important supply chain metrics, primary tradeoffs in making supply chain decisions, and basic tools for effective and efficient supply chain management, production planning and inventory control, order fulfillment and supply chain coordination.

We will also investigate topics such as global supply chain design, logistics, and outsourcing, several other recent supply chain innovations. The class format includes lectures, case discussions, guest speakers, and simulation games. The content covers both quantitative and qualitative materials. The cases will feature high-tech companies as well as firms in more traditional industries such as apparel and manufacturing.

CRMM-111   Retail Marketing

Course Description  This course addresses the challenges of marketing in the 21st Century by analyzing the key elements of successful retail marketing, including developments in omni-channel marketing and the importance of a coordinated supply chain to a company’s value proposition.  Striking a balance between theory and practice, it presents concepts in a clear and comprehensive way with engaging, up-to-date global examples and visual illustrations to help students apply their knowledge to a real world context.

  2nd Year – 1st Semester (6 ECTS each course – Total 30 ECTS)

Required

CACC-102      Accounting II

Course Description  This course focuses on the preparation, use and interpretation of relative accounting information coming from the financial and operating statements of a business. The purpose is to guide students in the understanding and making sense of the fundamental ways that business activities partially arise from and relate to financial and managerial decisions.

CCOM-100    Computer Applications

Course Description  An introduction course in computer applications, focusing on microcomputer technology emphasizing file management, utilizing  Microsoft Windows operating system, statistical tools such as excel, database software such as Access, Presentation software such as PowerPoint, and other popular software, such as word and outlook.

CRMM-200   Retail Management

Course Description  A six-step, strategic approach and decision-making orientation aims to prepare students to become effective retail planners and decision-makers. The six steps used in developing and applying a retail strategy give students a comprehensive process to follow throughout the course as they learn about the mission, goals, consumer market, overall and specific activities, and control mechanisms that are involved in a successful strategy.

CRMM-202   Retail Fashion Promotion and Advertising

Course Description  Throughout the coverage of this course, the focus is clearly on establishing a marketing concept–knowing and providing what the consumer wants and needs. In addition, attention is paid to promotion as a means of educating consumers about new fashion offerings in order to move them successfully through each season’s fashion changes.

CRMM-201   Retail Category Management

Course Description  This course was created to help undergraduate students majoring in retailing, marketing, or supply chain management understand the nature of the retail process. The course will examine fundamental concepts, such as an explanation of the original eight-step category, before moving to more complex topics, including the latest models and concepts in the field. Through this course practical insights and examples will be presented and analyzed.

  2nd Year – 2nd Semester (6 ECTS each course – Total 30 ECTS)

Required

CMKT-240   Consumer Behavior

Course Description  The basic objective of the course is to familiarize students with the key concepts of consumer behavior.  Particular emphasis will be placed on the practical application of these concepts to marketing practice as well as on consumer behavior research.

CRMM-210   Marketing Research

Course Description   This course aims to provide students with a background in research methods, issues related to conducting marketing research, data analysis, and methods of evaluation related to marketing. Knowledge of these topics will enable students to both implement and evaluate marketing research during their professional careers. It is assumed that students in this course have a basic understanding of marketing terminology and concepts.

CRMM-103    Customer Service Management

Course Description  This course is designed to prepare future employees and managers to meet customers’ expectations. Review of customer service philosophy and techniques.  Services marketing, quality issues, service design and delivery, customer interaction systems, complaint handling and service recovery, customer relationships, loyalty management, and operations are addressed.

CRMM-211    Retail Buying Theories

Course Description  This course is known for its clear depiction of retail buying, reflecting what buyers face every day in their pursuit of excellence. Focusing on the changes in today’s market, the course addresses topics such as diverse ethnicities and the nuances of purchasing abroad. Contemporary market considerations are highlighted throughout, including topics on buying for discount operations, using the Internet for product procurement, and methods of analyzing customer demand. With a host materials and visual aids, this course continues its tradition of effectively preparing students for their role as professional retail buyers.

CCOM-120  E-Commerce

Course Description  The central goal of this course is to develop an integrative knowledge of the digital economy. It focuses on the information superhighway as the technological enabler that has dramatically changed the way in which companies orchestrate their value creation.

This course, with a strategic perspective in mind, looks into the knowledge-enabled enterprises and the influence of electronic commerce in shaping the rules of modern business environments. From a managerial point of view, the course will delineate the skills and knowledge required in the digital world. Finally, this course also offers a technology perspective that touches upon the underlying IT mechanisms for electronic commerce.

Προϋποθέσεις Εγγραφής
 • Aπολυτήριο Λυκείου
 • Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί συνέντευξη ή παρακολούθηση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών μαθημάτων ή εισαγωγικές εξετάσεις ή αξιολόγηση προηγούμενης γνώσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του προγράμματος.
 • Τήρηση των προϋποθέσεων για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα επιπέδου Β2
         

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του CityU, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.


                         
   

Συμπληρώστε το έντυπο επικοινωνίας

Σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

       

Όνομα*

Email*

Τηλέφωνο επικοινωνίας*


Προγραμμα Σπουδών

Μήνυμα   
Πληροφορίες Προγράμματος
 • Φοίτηση:Πλήρης Φοίτηση
 • Φορέας:CUCN
 • Διάρκεια:2 χρόνια

Σχετικά Προγράμματα

footfetishbb.com
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Αφήστε Μήνυμα
close slider

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ