Δίπλωμα Διοίκησης Ξενοδοχειακης και Τουριστικης Ψυχαγωγίας (CityU)

 

υτό το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί – πιστοποιηθεί από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

   

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να διευρύνει τις γνώσεις των μαθητών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καταστούν  ικανοί να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στον τομέα της διασκέδασης και τις ψυχαγωγίας των πελατών με συνεχής και καινοτόμες εκδηλώσεις και παραστάσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα απασχολούνται στον τομέα των «animators» μέσα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία με προοπτική  να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τομέα των Ξενοδοχειακών και επισιτιστικών τεχνών.

       
Στόχοι του προγράμματος
  • Υπογραμμίσει την σημασία του ψυχαγωγού του ξενοδοχείου ως κύρια λειτουργία της βιομηχανίας της φιλοξενίας.
  • Βοηθήσει  τους μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές δραστηριότητες του ψυχαγωγού: Θέατρο, Χορός, Θαλάσσια Αθλήματα, Παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
  • Παρέχει στους φοιτητές επαρκείς γνώσεις και εμπειρία για να γίνουν επιτυχείς εμψυχωτές κα ψυχαγωγοί.
  • Βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και να επιδείξουν επαγγελματική συμπεριφορά.
  • Παρέχει στους φοιτητές βασικές  γνώσεις των ακόλουθων τομέων: Τουρισμός, Φιλοξενία και Επιχειρήσεις.
Μαθήματα
1st Year – 1st Semester (6 ECTS each course – Total 30 ECTS)

Required

CHOS-100 – Introduction to the Hospitality and Tourism Business environment

Course Description  This course aims to help student in becoming familiar with the importance of operations management and the role of the hotel general manager within an organizational and managerial context; and to provide the student the opportunity to incorporate what is studied in a theoretical context in the practice of running a hotel business.  Students will become familiar with the complex issues involved in managing and controlling products, labor and revenue in food & beverage operations and the importance of it in the financial success of the operation.

CANM-100 – Hospitality Animation

Course Description  Introduction to the recreation and animation in accommodation. Development of animation in hotels (features of animation). The quality of tourist accommodation services – a good build “good atmosphere”. Profit from animation in accommodation establishments. The role of the animator and recreation instructor during the organization of leisure in accommodation establishments. Types of animation conduct in accommodation establishments.

Encouraging participation in animation – a case of study. Measures, forms and methods of organizing and conducting recreational activities in the accommodation establishments in various age of groups. Planning and organizing animation action in accommodation establishments- examples: body movement, creative, entertainment, education, relaxation, adventure.

CENG-100 – English Composition

Course Description  This course aims at giving students the opportunity to develop creative writing skills on a mature level, emphasizing the literary effects of language. The program will provide work on writing letters, memoranda reports, resumes and personal essays and research papers.

Elective

Foreign Language (See Below)

Elective 1 (See Below)

  1st Year – 2nd Semester (6 ECTS each course – Total 30 ECTS)

Required

CHOS-200        Front Office Management

Course Description This is a semester length course designed to introduce students to all facets of front desk/front office lodging management. The student will have the opportunity to study interlinked front office operations for a variety of hospitality settings.

Students will learn how lodging operations rely on connectivity and interdependence as provided by the front desk/front office. Management skills for each front desk/front office position will be covered enabling the student to experience all lodging systems management.

Examination of shift management, staffing, scheduling, reservations, concierge, uniformed staff, cashier, key clerk, audit, housekeeping, maintenance, security and food/beverage operations and systems are managed from the front desk/front office, will provide students with a systems perspective.

CMKT-220         Public Relations & Publicity

Course Description  This course provides an understanding of the effects arising from the application of public relations both in the private and the public sector. Emphasis is given in the relationship between businesses and media in shaping their image towards the external environment and the importance of issues such as corporate social responsibility in the strategic planning and development of businesses.

CENG-220       Business Communication

Course Description  The course aims to develop students’ oral and written communication skills while at the same time enlarge their knowledge of the business world. The emphasis will be on improving both organizational and language skills needed for students to perform more efficiently in the world of international business. The units will focus on business topics such as Marketing, Advertising, Negotiating, Team Building, Meetings, Brand Management, Presentation, Economics Issues, etc.

 

Elective

Foreign Language (See Below)

 Elective 1 (See Below)

  2nd Year – 1st Semester (6 ECTS each course – Total 30 ECTS)

Required

CANM-102       Indoor / Outdoor Stage Operations Management & Theory

Course Description  The purpose of this course is to introduce & discuss – What is Stage Management; What are the characteristics of a good Stage Manager; What are the tools / skills needed to accomplish the job successfully.

CANM-104      Children Activities Management & Theory

Course Description  Through this course the students will gain the knowledge and skills they need to make informed decisions on helping children develop the intrinsic motivation to move throughout their lives. 

CANM-206       Customer Service Management

Course Description  This course is designed to prepare future employees and managers to meet customers’ expectations. Review of customer service philosophy and techniques.  Services marketing, quality issues, service design and delivery, customer interaction systems, complaint handling and service recovery, customer relationships, loyalty management, and operations are addressed.

CTOU-104       Geography of Tourism

Course Description  This course is intended to familiarize the student with travel and tourism related aspects of world geography, the major tourist attractions of the world, the main geographic features, climate, availability of different transport and accommodation types within a given area worldwide, the world time calculation system and how to plan itineraries by air.

Also students will be able to familiarize with the cultural aspects of the destinations they will examine. It is a fast-growing and lucrative sector of the global tourism industry, which helps to eliminate the cultural clashes among different countries destinations and the traveler.

CANM-104      Sports & Leisure Management & Theory

Course Description  This course is concise and thoroughly detailed of Managing Sport and Leisure Facilities providing expert advice. It provides guidance on how to carry out customer surveys and also covers special items such as operating leisure facilities in hotels and sub-contracting catering services.

  2nd Year – 2nd Semester (6 ECTS each course – Total 30 ECTS)

Required

CANM-204    Animator Behavior & Business Ethics

Course Description  The main aims of the course are to enable, students understand the basic issues in and to promote specific cause of business ethics thought presentation of and discussion on theory and case studies.

CANM-202    Theatre – Imitation – Pantomime and Drama Management & Theory

Course Description  This course introduces students to dance by engaging with the multiple purposes of the art form through hands-on experiences, by exploring the history and current state of dance as a form of creative expression and social, religious, and cultural practice, and by investigating dance as it relates to other artistic disciplines.

During the session we will explore elements of a wide variety of dance styles and practices through movement explorations, dance-making, readings, discussions, videos, written responses, collaborative projects, and attendance at live dance events. By examining dance in both global and local contexts we will move towards a fuller appreciation and understanding of the influence of dance in our everyday lives as well as an embodied reflection and expression of the world in which we live.

CANM-105    Dance – movement and body language Management & Theory

Course Description The purpose of Introduction to Theatre is to increase students’ understanding, appreciation, and critical perceptions of the theatrical event. Readings and lectures will focus on the elements of theatrical practice; artists and innovators of theatre throughout history; and on the theatre’s development as an art form and a social phenomenon; participation in class forum discussions and sharing of critiques and short reports will offer avenues to explore students’ individual theatrical interests; and optional attendance at theatrical events will offer first­hand experience in theatre arts.

Electives

Elective 1 (See Below)

Elective 1 (See Below)

 

Hospitality Electives

CTOU-300   Special Interest Tourism

Course Description  The course provides a comprehensive examination of the different types of tourism study. Tourism is motivated by an interest variety of different type of tourism behavior in arts, events, cultural festivals, regions, sports, heritage attractions, historic sites, education, sex cruises and the customs the wine and cuisine of the destination being visited.

It is a fast-growing and lucrative sector of the global tourism industry, which helps to eliminate the cultural clashes among different countries destinations and the traveler. The more wide spread the human activity becomes the more likely it is the foster internal diversity.

CTOU-302   Attractions & Theme Park Management

Course Description  This   subject   will   introduce   students   to the various aspects of attractions management, allowing them to examine the concepts, principles, and theories relating to managing   attractions.  An examination of current issues in the attractions and amusement park industry will be conducted.

Emphasis will be placed on development and design along with the functional departments of modern amusement parks and themed attractions. Students   will   be   able   to understand the complexities   of   attractions and theme parks in order to deliver memorable experiences to visitors.

CHOS-112     Hospitality Health and Safety

Course Description An examination of safety within the hospitality sector. Particular emphasis is placed upon the application of first aid techniques, such as the treatment of fractures, burns and poisoning, and fire prevention.

CMKT-220   Public Relations& Publicity

Course Description  This course provides an understanding of the effects arising from the application of public relations both in the private and the public sector. Emphasis is given in the relationship between businesses and media in shaping their image towards the external environment and the importance of issues such as corporate social responsibility in the strategic planning and development of businesses.

CHOS-102    Introduction to Hospitality Operations Management

Course Description This course aims to help student in becoming familiar with the importance of operations management and the role of the hotel general manager within an organizational and managerial context; and to provide the student the opportunity to incorporate what is studied in a theoretical context in the practice of running a hotel business.

Students will become familiar with the complex issues involved in managing and controlling products, labor and revenue in food & beverage operations and the importance of it in the financial success of the operation.

Foreign Languages Electives

CGRE-100   Greek Language & Culture I

Course Description  The aim of this course is to introduce beginner foreign students to the Greek language, and teach them how to communicate effectively in Greek orally as well as in writing.

The course also aims to provide students with the opportunity to understand, speak, read and write what they need in the Greek language. Last, it aims to prepare the students to communicate effectively with native speakers of the language.

CGRE-102   Greek Language & Culture II

Course Description  The aim of this course is to teach students pre-intermediate and intermediate level Greek language. The course aims to provide students with the opportunity to understand, speak, read and write what they need in the Greek language as well as further ameliorate their productive and receptive skills. Last, it aims to prepare students to communicate even more effectively with native speakers of the language through motivating self-study.

CGER-100   German Language & Culture I

Course Description  The course aims to introduce students to the basic German language and help them develop communication skills for the language of German. It also aims to help students develop listening, speaking, reading and writing skills in German.

CGER-102   German Language & Culture II

Course Description  Combined with German for Hospitality Industry – Level 2 the course offers beginners in German a broader introduction to the language. The student will be able to communication with German speaking staff and customers, and provide them with necessary information.

CFRE-100   French Language & Culture I

Course Description The aim of this course is to offer beginners in French Language a basic introduction to the language. Grammar is studied but emphasis is given on vocabulary, oral and reading comprehension.

CFRE-102   French Language & Culture II

Course Description  The aim of this course is to offer to students the ability to use the French Language. Articles, verbs and pronouns are studied but emphasis is given on vocabulary, oral and reading comprehension.

CRUS-100   Russian Language & Culture I

Course Description The course aims to help students develop communication skills for the language of Russian.

CRUS-102   Russian Language & Culture II

Course Description  Combined with Russian for Hospitality Industry – Level 1 this course offers beginners in Russian a broader introduction to the language. The student will be able to communication with Russian speaking staff and customers, and provide them with necessary information.

CSPA-100   Spanish Language & Culture I

Course Description  Following the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): 

A Basic User  level is divided into:

A1 Breakthrough or beginner

A2 Waystage or elementary 

This course is designed to develop and improve your general knowledge of Spanish. In this course you will learn the four skills of speaking, listening, reading and writing in addition to grammar, vocabulary and pronunciation.

The emphasis will be on practicing the acquired knowledge and skills in various useful and entertaining situations and contexts. In our basic user level course students will acquire a general knowledge of the basic grammar contents along with a socio-cultural view of the Spanish speaking countries; they will also achieve receptive and productive skills both in the oral and the written language.

CSPA-102   Spanish Language & Culture II

Course Description This course is designed to develop and improve your general knowledge of Spanish. In this course you will learn the four skills of speaking, listening, reading and writing in addition to grammar, vocabulary and pronunciation.

The emphasis will be on practicing the acquired knowledge and skills in various useful and entertaining situations and contexts. In our basic user level course students will acquire a general knowledge of the basic grammar contents along with a socio-cultural view of the Spanish speaking countries; they will also achieve receptive and productive skills both in the oral and the written language.

Προϋποθέσεις Εγγραφής
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί συνέντευξη ή παρακολούθηση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών μαθημάτων ή εισαγωγικές εξετάσεις ή αξιολόγηση προηγούμενης γνώσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του προγράμματος. Τήρηση των προϋποθέσεων για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα επιπέδου Β2
       

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του CityU, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.


                         
   

Συμπληρώστε το έντυπο επικοινωνίας

Σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

       

Όνομα*

Email*

Τηλέφωνο επικοινωνίας*


Προγραμμα Σπουδών

Μήνυμα   
Πληροφορίες Προγράμματος
  • Φοίτηση:Πλήρης Φοίτηση
  • Φορέας:CUCN
  • Διάρκεια:2 χρόνια

Σχετικά Προγράμματα

footfetishbb.com
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Αφήστε Μήνυμα
close slider

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ