Ασφάλεια στις ξενοδοχειακές και επισιτιστικές μονάδες

Το σκεπτικό για ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πηγάζει από την αναγνώριση ότι η τακτική εκπαίδευση και άσκηση, σε θέματα όπως τα μέσα και ο εξοπλισμός τα οποία τίθενται στη διάθεση του ξενοδοχείου, είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη των επιπέδων ετοιμότητας, τα οποία είναι απαραίτητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Οι στρατηγικές διαδικασίες, όσο σαφής και αν είναι, δεν μπορούν να παράσχουν μια ολοκληρωμένη λύση και θα πρέπει να υποστηρίζονται από ένα εξιδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συνδυασμένο με την τεχνογνωσία και την εμπειρία στον κόσμο της ασφάλειας (Security), της Υγείας & Ασφάλειας (Health & Safety), καθώς και μια βαθιά κατανόηση των απαιτήσεων της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για την επιμόρφωση όλου του προσωπικού των ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικότερα όσους εμπλέκονται στον τομέα της ασφάλειας, με σκοπό να αναδείξει τους τρόπους πρόληψης και μείωσης του ρίσκου από οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, (κλοπή-δολιοφθορά, τρομοκρατική ενέργεια κ.α.) ενώ αφορά και στο ευαίσθητο περιβάλλον του τουρισμού. Η ασφάλεια δεν αφορά μόνο τα συστήματα συναγερμού, τις κάμερες ασφαλείας, τις διαδικασίες αποφυγής ληστείας κ.α. αλλά και την εξελικτική διαδικασία μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα ασφαλές και σίγουρο περιβάλλον για τους εργαζομένους, επισκέπτες και πελάτες. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, αναλύεται όλο το φάσμα της ασφάλειας των ξενοδοχειακών μονάδων, από την πιο μικρή μονάδα μέχρι και τις πολυεθνικές αλυσίδες ξενοδοχείων. Επίσης, θα εντοπιστούν οι τρόποι  ενεργειών,  που σίγουρα θα σώσουν ζωές και θα περιορίσουν τις ζημιές. Με το πέρας του σεμιναρίου το προσωπικό της Ξενοδοχειακής μονάδας, θα είναι σε θέση να συνδράμει στην Διεύθυνση ασφάλειας, η οποία φέρει την κύρια ευθύνη οπως και βάρος των αποφάσεων. Παράλληλα, το προσωπικό του ξενοδοχείου,  θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε νέους τομείς ασφαλείας ενώ και θα είναι έτοιμο να αντιδράσει σωστά και αποτελεσματικά στην περίπτωση οποιασδήποτε κρίσης, πυρκαγιάς, φυσικής καταστροφής κλπ. Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία. Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, καθώς η άμεση αντιμετώπιση ενός γεγονότος που βιώνεται ως κρίση (ληστεία, τρομοκρατία κ.α.) είναι κατάσταση που μπορεί να προκληθεί οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε επιχείρησης για την οποία διεξάγεται. Στόχοι Σεμιναρίου:
  • Στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό της επιχείρησης ώστε να αναγνωρίζει τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία του. Επίσης, να μπορεί εφαρμόζοντας τις καλύτερες πρακτικές να τους προλαμβάνει, αλλά και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και με το μικρότερο δυνατό κόστος καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Να υπάρχει στην επιχείρηση πολιτική ασφαλείας και προληπτικά μέτρα στη ξενοδοχειακή μονάδα ώστε να μειωθεί η πιθανότητα βίαιου περιστατικού.
  • Το προσωπικό να κατανοήσει τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφερθεί κατά την διάρκεια ενός έκτακτου περιστατικού.
  • Η διοίκηση και το προσωπικό να ενεργοποιήσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για την ουσιαστική και ψυχολογική τους ασφάλεια.
  • Το προσωπικό να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπίσουν έκτακτη κατάσταση και να στηρίξουν τους συναδέλφους τους ακόμα και  επισκέπτες της ξενοδοχειακής μονάδας μετά και κατά την διάρκεια της.
  • Ο εντοπισμός και η αξιολόγιση των κινδύνων σύμφωνα με την φύση της εργασίας και τις ιδιαιτερότητες των χώρων.
  • Η λήψη προληπτικών μέτρων,  περιοδικών ελέγχων κ.α.
  • Η παροχή Πρώτων Βοηθειών όταν είναι αναγκαίο.
  • Η παροχή ενημέρωσης σχετικάμε την ασφάλεια του ξενοδοχείου καθώς και ο χείρισμός παραπόνων.
  • Το προσωπικό να είναι σε θέση να παρέχει φυσική ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους του ξενοδοχείου.
 
Ανάλυση Περιεχομένου Ενοτήτων
1 Πολιτική ασφαλείας ξενοδοχειακής μονάδας

1.1 Η έννοια της πολιτικής ασφαλείας

1.2 Διαδικασίες & Πρακτικές

1.3 Μέτρα Ασφαλείας & Σχέδιο Ασφαλείας

1.4 Μορφές Πολιτικών Ασφαλείας

1.5 Περιεχόμενο Πολιτικών Ασφαλείας

1.6 Νομικές Απαιτήσεις

1.7 Χαρακτηριστικά Πολιτικών Ασφαλείας

1.8 Προσεγγίσεις

1.9 Παράγοντες Επιτυχίας

2 Προληπτικά μέτρα ασφαλείας ξενοδοχείων

2.1 Πυρόσβεση

2.2 Πρώτες Βοήθειες

2.3 Φυσικές Καταστροφές

2.4 Ληστεία/Κλοπές

3 Ασφάλεια

3.1 Προσωπικού

3.2 Πελατών

3.3 Χώρων και εγκαταστάσεων

4 Εγκληματικότητα/ληστεία/shop lifting

4.1 Συμπεριφορά και ενέργειες προσωπικού σε αντίστοιχα περιστατικά

4.2 Τι να πάρω από το ξενοδοχείο;

5 Προφίλ και τρόπος δράσης των ληστών

5.1 Case Study: Προφίλ Ληστών

5.2 Ληστεία ή Κλοπή

5.3 Κλοπή-Υπεξαίρεση-Ληστεία-Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας

6 Διαχείριση της κρίσης μετά από περιστατικό ληστείας

6.1 Ενημέρωση-οδηγίες στο προσωπικό και τη διοίκηση για την διαχείριση του θύματος

7 Φυσικές Καταστροφές / Πυρκαγιά

7.1 Συμπεριφορά προσωπικού κατά την διάρκεια εκδήλωσης αντίστοιχου περιστατικού

7.2 Ενέργειες προσωπικού μετά από περιστατικά Φυσικών Καταστροφών

7.3 Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε αντίστοιχα περιστατικά

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Όνομα

Email

Τίτλος Σεμιναρίου

Λεπτομέρειες

Αίτηση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο
Κατεβάστε την Αίτηση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο εδώ
 

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το City Unity College Nicosia για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 332333 ή αποστείλετε e-mail στο g.markatos@cityu.ac.cy

Πληροφορίες Προγράμματος

Σχετικά Προγράμματα

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Αφήστε Μήνυμα
close slider

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ