Αναγνώριση

Το CityU Nicosia είναι αναγνωρισμένο απο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και λειτουργεί σε συνεργασία με το City Unity College της Αθήνας.


Βασικές Ερωτήσεις – Απαντήσεις που αφορούν τις αναγνωρίσεις στην Κύπρο:

 
Τι ισχύει για τα Κολέγια και τις Άδειες;

Οι περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι 1996-2013 καθορίζουν τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των κλάδων σπουδών που προσφέρουν, καθώς επίσης και τις διαδικασίες επιθεώρησης και αξιολόγησης. Η νομοθεσία προνοεί ακόμα για την κατάρτιση Κανονισμών για τις εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και την επιθεώρηση των σχολών.

Ως εκ τούτου, οι άδειες των Κολεγίων παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τα Κολέγια λειτουργούν κάτω από τους κανόνες και την επίβλεψή του. Το CityU είναι εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και περιλαμβάνεται στο μητρώο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Υπάρχει διαφορά του πτυχίου που θα αποκτήσει σπουδαστής σε Kολέγιο που συνεργάζεται με πανεπιστήμιο του εξωτερικού με το πτυχίο όσων σπουδάζουν στο εξωτερικό;

Σύμφωνα με το Υπουργείο κάθε ιδιωτική σχολή δύναται να απονέμει η ίδια τίτλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών ή να παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών να απονέμουν αυτά τους δικούς τους τίτλους στη Δημοκρατία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο #1996 έως #2013.

Τα πτυχία που απονέμονται υπό μορφή δικαιόχρησης (franchise) στους αποφοίτους του CityU είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που θα είχαν απονεμηθεί σε κάποιον που θα φοιτούσε στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και τυγχάνουν αναγνώρισης από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

Πώς μπορούν να αποκτήσουν Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης οι απόφοιτοι;

Με την παραλαβή του πτυχίου παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης σε άτομα τα οποία κατέχουν πτυχία από Πανεπιστήμια κρατών μελών της Ε.Ε., με την προϋπόθεση ότι:

Οι τίτλοι θα είναι:
  • τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών,
  • μικρότεροι τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και
  • τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών.
footfetishbb.com
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Αφήστε Μήνυμα
close slider

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ